Medewerkers

René Bekkers

Professor | Directeur Centrum voor Filantropische Studies | Onderzoekscoördinator

r.bekkers@vu.nl 

Prof. dr. René H.F.P. Bekkers is directeur van het Centrum voor Filantropische Studies en hoogleraar Filantropie aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Bekkers leidt het project “Geven in Nederland” van het Centrum voor Filantropische Studies. Zijn onderzoek naar prosociaal gedrag omvat een multidisciplinaire benadering van filantropie, vrijwilligerswerk, bloeddonatie en informeel hulpgedrag. Bekkers is een internationaal gerenommeerd expert in de sociologie en psychologie van altruïsme en survey design. Hij heeft internationaal gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften uit verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines. Zijn onderzoek richt zich momenteel op determinanten en gevolgen van liefdadigheid en vrijwilligerswerk.

Pamala Wiepking

Professor

p.wiepking@vu.nl

Prof. dr. Pamela Wiepking is Professor Maatschappelijke Betekenis Goede Doelen Lotterij en tevens Stead Family Chair in internationale filantropie aan de Lilly Family School of Philanthropy in Indianapolis. Zij bestudeert grensoverschrijdende en interdisciplinaire verklaringen van filantropie. Meer informatie over haar onderzoek is te vinden op www.wiepking.com.

Stephanie A. Koolen-Maas

Onderzoeker | Projectcoördinator

s.a.maas@vu.nl

Dr. Stephanie Koolen-Maas is onderzoeker en coördinator van het project “Geven in Nederland” aan het Centrum voor Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verricht onderzoek naar bedrijfsschenkingen, (bedrijfs)fondsen, vrijwilligerswerk en vrijwilligersmanagement, en legaten. Haar onderzoek richt zich grotendeels op het begrijpen van verschillende vormen van particuliere en bedrijfsmatige filantropie. Ze onderzoekt de oorzaken, gevolgen en het beheer van (bedrijfs)filantropische bijdragen in de vorm van geld, tijd of goederen. Als projectcoördinator is zij het belangrijkste aanspreekpunt voor belanghebbenden, is zij verantwoordelijk voor projectplanning, en zorgt zij ervoor dat “Geven in Nederland” succesvol wordt afgerond.

Joseph van Matre

Promovendus

j.c.vanmatre@vu.nl 

Joseph Van Matre, M.A. is promovendus bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op hoger onderwijsbeleid, de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs en de sociale ontwikkeling van adolescenten en jongvolwassen seksuele minderheden. Voorafgaand aan zijn werk aan de VU heeft hij onderzoeksposities bekleed bij het Office of the President van de University of California; Stanford University’s Graduate School of Education; en WestEd.

Alexandra Ciausescu

Promovenda

a.ciausescu@vu.nl

Alexandra is een externe promovenda die werkt aan het Learning to Donate (LEARN-DO) project voor Sanquin, de Nederlandse bloedbank. Ze onderzoekt inter-/intragenerationele overdracht van bloeddonorgedrag, ontwikkelt en test educatief materiaal over donatie voor kinderen en jongeren en creëert interventies voor de werving van bloeddonoren.

Caroline Graf

Promovenda

c.graf@vu.nl

Caroline Graf is promovenda aan de Vrije Universiteit en werkt mee aan de DONORS-studie naar verklaringen van het gedrag van bloeddonors.

Olena van Horick

Promovenda

o.van.horick@vu.nl

Theo Schuyt

Professor

t.schuyt@vu.nl 

Prof. dr. Theo Schuyt is oprichter van het onderzoek “Geven in Nederland” en bekleedde in 2001 de leerstoel “Filantropische Studies” aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de eerste leerstoel op dit gebied in Nederland en Europa. Van 2014 tot 2018 was hij ook buitengewoon hoogleraar “Filantropie en Sociale Innovatie” aan de Universiteit Maastricht. Naast zijn onderzoek werkte hij als adviseur van lokale gemeenschapsfondsen en is hij lid van de Raad van Advies van de Kansspelautoriteit. Zijn onderzoek richt zich op filantropie, de verzorgingsstaat, sociaal beleid, gemeenschapsfondsen en Corporate Social Responsibility.

Eva-Maria Merz

Professor

e.m.merz@vu.nl

Eva-Maria Merz is hoogleraar Donorgedrag en groepsleider bij Sanquin Research. Zij combineert haar theoretische en toegepaste expertise binnen het onderwerp (bloed)donorgedrag om donorlevenslopen en de invloed van persoonlijke en sociale netwerkkenmerken op donorgedrag te bestuderen. Meer informatie over haar onderzoek is te vinden op www.donor-research.org.

Arjen de Wit

Onderzoeker (Assistant Professor)

a.de.wit@vu.nl

Dr. Arjen de Wit is onderzoeker en academisch docent aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen het Centrum voor Filantropische Studies kijkt hij naar filantropie, subsidieverstrekking, vrijwilligerswerk, sociale productiviteit, sociale innovatie en effectiviteit van non-profitorganisaties. Hij werkt samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke stakeholders aan onderzoek met toevoeging.

Marlou Ramaekers

Onderzoeker | Data Manager

m.j.m.ramaekers@vu.nl

Marlou Ramaekers is onderzoeker en datamanager van het project “Geven in Nederland” aan het Centrum voor Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam. Ze doet onderzoek naar geefgedrag onder huishoudens. Daarbij richt ze zich vooral op informele vormen van geven, waarbij mensen elkaar geld of goederen geven of elkaar helpen zonder tussenkomst van organisaties. Ze onderzoekt hoe de sociale omgeving (gever, ontvanger en de naasten van de gever) dit gedrag vormt. Als datamanager zorgt ze ervoor dat de vragenlijsten (en andere databronnen) worden omgezet in relevante informatie voor het project “Geven in Nederland”. Ook beheert ze de data van het Giving in the Netherlands Panel.

Joris Schröder

Promovendus

j.m.schroeder@vu.nl

Joris M. Schröder is promovendus bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn promotieonderzoek richt zich op hoe sociale relaties bloed- en plasmadonatiegedrag beïnvloeden, bijvoorbeeld via communicatie, sociale besmetting of groepslidmaatschap. Daarnaast werkt Joris aan onderzoek naar de relatie tussen ongelijkheid en geven.

Petra van Aken

Promovenda

PvanAken@vsbfonds.nl

Petra is buitenpromovenda. Zij doet onderzoek naar het samenwerkingsgedrag van Nederlandse vermogensfondsen. Haar onderzoek richt zich op de rol die organisatie-identiteit speelt in hun besluitvorming over samenwerking met de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ze combineert dit onderzoek met haar werk als hoofd communicatie bij VSBfonds, één van de grote Nederlandse vermogensfondsen.