Onderzoek 'Geven in Nederland'

Geven in Nederland is een van de belangrijkste onderzoeksprojecten van het Centrum voor Filantropische Studies. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Geven in Nederland onderscheidt 8 maatschappelijke en goede doelen: (1) kerk en levensbeschouwing (religie), (2) gezondheid, (3) internationale hulp, (4) milieu, natuur en dierenbescherming, (5) onderwijs en onderzoek, (6) cultuur, (7) sport en recreatie en (8) maatschappelijke en sociale doelen.

 

Dag van de Filantropie 2024

Op woensdag 19 juni 2024 organiseert het Centrum van Filantropische Studies de “Dag van de Filantropie”. De Dag van de Filantropie is een themadag voor de Nederlandse filantropie. De Dag van de Filantropie 2024 staat in het teken van de publicatie van Geven in Nederland 2024 waarin we het maatschappelijk initiatief in Nederland zichtbaar maken. We presenteren de nieuwste onderzoeksresultaten en gaan dieper in op de trends die zich aftekenen in het geefgedrag en vrijwilligerswerk van Nederlandse huishoudens, fondsen, bedrijven en loterijen in 2022.

 

Boek 'Geven in Nederland'

Het Centrum voor Filantropische Studies brengt de resultaten van het onderzoek tweejaarlijks uit in het boek ‘Geven in Nederland’. Het boek is bestemd voor al diegenen die beleidsmatig of wetenschappelijk geïnteresseerd zijn in de snel groeiende filantropische sector. Inmiddels zijn er twaalf edities van het boek verschenen. Daarnaast worden de data van het Geven in Nederland-onderzoek gebruikt voor andere nationale en internationale wetenschappelijke en maatschappelijke publicaties.

 

Geven in Nederland 2022

Geven in Nederland 2022 geeft antwoord op de volgende vragen: vanuit welke bronnen zijn vrijwillige bijdragen aan maatschappelijke doelen afkomstig? Wat is de waarde van de bijdragen van Nederlandse burgers, bedrijven, fondsen en goededoelenloterijen? Welke doelen ontvangen hoeveel steun en op welke manieren? Hoe zijn de hoogte en de wijze van de bijdragen in de afgelopen jaren veranderd? Wie geeft er aan welke doelen?

Het boek is gratis te lezen via: https://osf.io/kqa8j 

Een gedrukte versie van het boek Geven in Nederland 2022 is vanaf eind juli beschikbaar. Het is al mogelijk om het boek te bestellen via: https://www.aup.nl/en/book/9789463722582/geven-in-nederland-2022

 

Geven in Nederland 2020

Het boek Geven in Nederland 2020 werd gepresenteerd tijdens een online editie van de Dag van de Filantropie. Kijk hier de presentaties terug.

Download hier de publicatie Geven in Nederland 2020 als samenvatting, ‘light’ versie of het volledige boek.

 

Data huishoudens/individuen

Survey-onderzoek onder huishoudens/individuen

Het survey-onderzoek naar het geefgedrag van huishoudens en individuen in de vorm van geld, goederen en tijd (vrijwilligerswerk) bestaat op dit moment uit 12 datasets uit de periode 1996-2016. Voor de gegevens uit 1996, 1998 en 2000 geldt dat telkens een nieuwe groep respondenten is ondervraagd over het geefgedrag. Bij de metingen vanaf 2002 zijn in elk jaar zo veel mogelijk dezelfde respondenten ondervraagd. Dat stelt onderzoekers in staat om veranderingen in het geefgedrag van huishoudens beter vast te kunnen stellen. Deze metingen kennen een zogenaamde longitudinale opzet en worden aangeduid als de “Geven in Nederland Panel Studie” (GINPS). Er wordt gevraagd naar geefgedrag in het afgelopen kalenderjaar, en de resultaten van de metingen worden telkens een jaar na verzameling gepubliceerd. In het boek “Geven in Nederland 2017” is bijvoorbeeld gerapporteerd over geefgedrag in 2015 dat verzameld is in 2016. Voor alle metingen geldt dat ze na weging op een aantal sociaal-demografische kenmerken representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van CAPI@HOME van Kantar Public, voorheen TNS NIPO. Dit is een database van 30.000 huishoudens, ruim 72.000 personen. Een selectie van deze mensen vult de vragenlijsten op hun eigen computer in.

Het gebruikershandboek van de Geven in Nederland Panel Survey bevat informatie over de steekproeven, dataverzameling en variabelen in de verschillende edities van het Geven in Nederland-onderzoek. Een recente vragenlijst is hier beschikbaar.

Een publiek toegankelijke dataset “GINPS_v8” met gegevens verzameld van 2002 tot 2021 is te downloaden via de website van het Open Science Framework.Deze dataset bevat gegevens over geefgedrag, vrijwilligerswerk en een beperkt aantal achtergrondkenmerken.

Uitgebreidere data van de Geven In Nederland-studie zijn onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor onderzoekers en studenten in het hoger onderwijs. Vul hiervoor dit aanvraagformulier in, en stuur dit naar René Bekkers. Geef duidelijk aan welke variabelen je zou willen gebruiken. In het gebruikershandboek staat aangegeven welke variabelen voor verschillende jaren beschikbaar zijn.

Data bedrijven

Survey-onderzoek onder bedrijven

Het survey-onderzoek naar het geefgedrag van bedrijven in de vorm van giften, sponsoring en tijd/expertise bestaat eveneens uit 12 datasets. De data zijn verkregen via het doorlopende bedrijvenonderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) met behulp van een gewogen steekproef (naar branche en omvang) uit bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. 78% van de respondenten in dit onderzoek zijn managers, eigenaren van de bedrijven of financieel directeur. De respondenten vullen online de vragenlijst (Computer Assisted Web Interviewing). Merk op dat de respondenten gevraagd is de cijfers te geven over het geefgedrag van hun bedrijf in het jaar ervoor. Dit houdt in dat in de survey die is afgenomen in mei 2006, gevraagd is naar hoeveel het bedrijf gegeven heeft in het jaar 2005. Aan elk van de meetmomenten namen ongeveer 1.000 bedrijven deel.

Een overzicht van de variabelen gebruikt in het bedrijvenonderzoek is hier beschikbaar in Excel.