020 598 6805 / 020 598 6804 cfs@vu.nl

Post Academisch Onderwijs

Met het groeien van de filantropische sector groeit ook de behoefte aan professionals die bekwaam zijn op het terrein van filantropie. Post Academisch Onderwijs richt zich op deze professionals die zich verder wensen te verdiepen ten aanzien van het filantropische werkveld. De Post Academische Opleiding “Filantropie” is zelfs de langst lopende opleiding op het gebied van filantropie in Nederland! Het Centrum voor Filantropische Studies verzorgt de volgende postacademische opleidingen en cursussen:

Leergang Filantropie

Professionalisering en verdieping van de filantropische sector kan niet zonder wetenschappelijke onderzoeksresultaten. De post academische leergang Filantropie is bedoeld voor professionals werkzaam in de filantropische sector en zij die te maken hebben met filantropie ons onderdeel van hun werkzaamheden binnen een andere sector. De leergang biedt u een coherent programma op het terrein van de filantropiewetenschap. U leert kritisch te reflecteren op het handelen in het filantropisch werkgebied. Daarnaast biedt de leergang vele handvatten voor in de praktijk. 

Op 5 en 12 oktober 2021 verzorgt het Centrum voor Filantropische Studies twee gratis online Masterclasses. Meer informatie vindt u hier. 

Meer informatie over de opleiding Filantropie.

Leergang Besturen van filantropische fondsen

De leergang Besturen van filantropische fondsen richt zich op iedereen die vrijwilliger-bestuurslid is van een (vermogens)fonds, of overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. De opleiding heeft als doel om (toekomstige) bestuursleden, aan de hand van thematische themabijeenkomsten, in een kort tijdsbestek toe te rusten om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De opleiding is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). 

Op 4 november 2021 verzorgt het Centrum voor Filantropische Studies een gratis online Masterclass. Meer informatie vindt u hier

Meer informatie over de leergang Besturen van filantropische fondsen.

Cursus Overheid en filantropie

Tijdens deze cursus worden de mogelijkheden van de filantropische sector voor de realisatie van publieke doelen behandeld. We beantwoorden vragen als: hoe groot is de filantropische sector in Nederland? Op welke wijze wordt er gegeven en aan welke sectoren? Onder welke omstandigheden geven mensen vaker en meer? Wanneer kunnen publieke doelen gerealiseerd worden door de filantropische sector? Wat is de kwaliteit van het beleid van de filantropische sector gezien vanuit klassieke criteria als toegankelijkheid, democratie, legitimiteit en legaliteit? De cursus is speciaal ontwikkeld voor mensen die in hun beleidsterrein te maken hebben met het maatschappelijk middenveld of voor fondsen die veel te maken hebben met het publieke terrein.

Nieuwe cursusdata worden binnenkort bekend gemaakt.

Bachelor

Het Centrum voor Filantropische Studies biedt enkele vakken aan op bachelorniveau die te volgen zijn door studenten van binnen en buiten de VU. De vakken sluiten aan bij verschillende studierichtingen, van Sociologie tot Rechten en van Psychologie tot Geschiedenis.

Inleiding Filantropie

Het vak geeft een overzicht van het verschijnsel filantropie en de filantropische sector in Nederland. Filantropie staat voor vrijwillige private bijdragen van burgers aan collectieve doelen. Vragen die in het vak worden beantwoord zijn: Waarom zijn er eigenlijk goede doelenorganisaties? Waarom worden sommige collectieve doelen door filantropische bijdragen gefinancierd, en andere door de overheid met belastinggeld? Wat is de feitelijke omvang en de aard van de filantropische bijdragen van huishoudens, bedrijven en andere partijen? Hoe worden filantropische bijdragen geworven door goede doelen en andere nonprofit organisaties? Waar worden de geworven gelden aan besteed? Hoe is het toezicht op de filantropie in Nederland geregeld? Hoe verschilt de filantropie in Nederland van die in andere landen?

Kijk hier voor meer informatie.

Non-Profit en Charity Marketing

Het vak “Non-Profit en Charity Marketing” behandelt marketing zoals deze wordt toegepast bij not-for-profit organisaties. Tijdens het vak wordt een algemene inleiding gegeven over het onderwerp marketing en wordt aandacht besteed aan aspecten die marketing bij non-profit organisaties bijzonder maken. Studenten leren tijdens de cursus een aantal consequenties van de aard van de non-profit organisaties toe te passen in het opstellen van een marketingstrategie. Verschillende aspecten van een marketingstrategie komen aan bod tijdens de cursus.

Zie de studiegids van de VU.