Het Centrum voor Filantropische Studies is het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland.

Daarnaast houdt het Centrum zich bezig met het geven van onderwijs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Geven in Nederland 2022

Geven in Nederland 2022 geeft antwoord op de volgende vragen: vanuit welke bronnen zijn vrijwillige bijdragen aan maatschappelijke doelen afkomstig? Wat is de waarde van de bijdragen van Nederlandse burgers, bedrijven, fondsen en goededoelenloterijen? Welke doelen ontvangen hoeveel steun en op welke manieren? Hoe zijn de hoogte en de wijze van de bijdragen in de afgelopen jaren veranderd? Wie geeft er aan welke doelen?

Geven in Nederland 2022 is onmisbaar voor:

  • iedereen die werkzaam is in de filantropiesector
  • vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
  • iedereen die wetenschappelijk, beroepsmatig of persoonlijk interesse heeft voor filantropie
  • bestuurders, staf en directies van instellingen voor cultuur, onderwijs, zorg en welzijn die zich op fondsenwerving richten
  • beleidsmakers en -adviseurs bij de (lokale) overheid
  • bedrijven die zich richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen, giften en sponsoring

Het boek is hier gratis te lezen

Een gedrukte versie van het boek Geven in Nederland 2022 is te bestellen via: https://www.aup.nl/en/book/9789463722582/geven-in-nederland-2022

Dag van de Filantropie 2022

Op 16 juni jongstleden vierden we de publicatie van Geven in Nederland 2022 op de Dag van de Filantropie. Deze dag stond in het teken van de publicatie van het onderzoek Geven in Nederland 2022. We hebben een deel van de nieuwste onderzoeksresultaten gepresenteerd en we zijn dieper ingegaan op de trends die zich hebben afgetekend in het geefgedrag van de Nederlandse huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven en goededoelenloterijen in 2020.

Wij kijken terug op een mooie bijeenkomst en danken u nogmaals hartelijk voor uw komst! Wat fijn dat we weer zoveel mensen in de aula van de VU mochten ontvangen. We hopen dat de nieuwste onderzoeksresultaten, reflecties vanuit de sector en de netwerkmogelijkheden uw interessante inzichten hebben opgeleverd!

Wilt u op de hoogte blijven van wetenschappelijk onderzoek door het Centrum voor Filantropische Studies? Volg ons op LinkedIn https://www.linkedin.com/company/centrumvoorfilantropischestudies/?viewAsMember=true. Ook vindt u op onze LinkedIn pagina een aantal foto’s van het evenement.

Fotograaf: Peter Valckx

Onderwijs

Het Centrum voor Filantropische Studies verzorgt Post Academisch Onderwijs (PAO) voor professionals die zich verder wensen te verdiepen ten aanzien van het filantropische werkveld. Klik hier om meer over het onderwijs te leren.

Onderzoek

Het Centrum voor Filantropische Studies houdt zich bezig met onderzoek naar filantropie zowel in Nederland als in Europa. Klik hier om meer te weten te komen over de onderzoeksprojecten van het Centrum.

Contact

Klik hier voor contact gegevens en een routebeschrijving.

Over het Centrum

Klik hier voor meer informatie over de medewerkers en de historie van het Centrum.

Nieuws

René Bekkers ontvangt Open Science Amsterdam Award

René Bekkers heeft een Open Science Amsterdam Award ontvangen voor het project Transparency in Nonprofit and Philanthropy Research. De Open Science Amsterdam gemeenschap stimuleert het bewustzijn van open science principes en de naleving ervan bij UMC Amsterdam, de...

read more

Geven in Nederland 2024: Over geven in 2022 – Een crisisjaar

Sinds begin dit jaar heeft het Centrum voor Filantropische Studies hun onderzoek naar Geven in Nederland voortgezet. Geven in Nederland 2024 wordt de 14e editie en gaat over geven in 2022: een crisisjaar. In de eerste maanden van 2022 zaten we nog midden in de...

read more

Agenda

 

16 juni 2022

Dag van de Filantropie

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief