Voor organisaties die donors en ontvangers met elkaar in contact willen brengen, zijn verzoeken een belangrijk middel om prosociaal gedrag aan te moedigen. Het naleven van deze verzoeken lijkt echter te verschilllen tussen individuen en sociale contexten. Kunnen de kenmerken van een sociale context een invloed hebben op hoe potentiële bloeddonors reageren op verzoeken?

In dit nieuwe artikel van Joris Schröder, Eva-Maria Merz, Bianca Suanet en Pamela Wiepking – gepubliceerd in PLOS ONE – onderzoeken de schrijvers de invloed van deze contextkenmerken op bloeddonatie. Op basis van een sociaal-ecologisch systeemkader  onderzoeken de auteurs hoe mond-tot-mondreclame en praten over bloeddonaties samenhangen met de naleving van donatieverzoeken.

Hun model voorspelt dat donors die actiever betrokken zijn bij het praten over bloeddonatie meer geneigd zijn om gehoor te geven aan verzoeken om donaties, vooral wanneer het de eerste keer is dat een donor bloed geeft. Hun bevindingen impliceren dat meer mogelijkheden om over bloeddonatie te communiceren de doeltreffendheid van de verzoeken kan verhogen.

Hieronder de doi van het artikel:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281214