Data huishoudens/individuen

 

Voor het survey-onderzoek naar het geefgedrag van huishoudens en individuen in de vorm van geld, goederen en tijd (vrijwilligerswerk) zijn vanaf 2002 zoveel mogelijk dezelfde respondenten ondervraagd. Dat stelt onderzoekers in staat om veranderingen in het geefgedrag van huishoudens beter vast te kunnen stellen. Deze metingen kennen een zogenaamde longitudinale opzet en worden aangeduid als de “Geven in Nederland Panel Studie” (GINPS). Er wordt gevraagd naar geefgedrag in het afgelopen kalenderjaar, en de resultaten van de metingen worden telkens een jaar na verzameling gepubliceerd. In het boek “Geven in Nederland 2020” is bijvoorbeeld gerapporteerd over geefgedrag in 2018 dat verzameld is in 2019. Voor alle metingen geldt dat ze na weging op een aantal sociaal-demografische kenmerken representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van CAPI@HOME van Kantar Public, voorheen TNS NIPO. Dit is een database van 30.000 huishoudens, ruim 72.000 personen. Een selectie van deze mensen vult de vragenlijsten op hun eigen computer in.

Het gebruikershandboek van de Geven in Nederland Panel Survey bevat informatie over de steekproeven, dataverzameling en variabelen in de verschillende edities van het Geven in Nederland-onderzoek. Een recente vragenlijst is hier beschikbaar.

Een publiek toegankelijke dataset met gegevens verzameld van 2002 tot 2016 is te downloaden via de website van het Open Science Framework. Deze dataset bevat gegevens over geefgedrag, vrijwilligerswerk en een beperkt aantal achtergrondkenmerken.

Uitgebreidere data van de Geven In Nederland-studie zijn onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor onderzoekers en studenten in het hoger onderwijs. Vul hiervoor dit aanvraagformulier in, en stuur dit naar René Bekkers. Geef duidelijk aan welke variabelen je zou willen gebruiken. In het gebruikershandboek staat aangegeven welke variabelen voor verschillende jaren beschikbaar zijn. Aanvragen voor uitgebreidere data hebben een langere wachttijd (van ongeveer 2 maanden).