Data bedrijven

Survey-onderzoek onder bedrijven

De data voor het survey-onderzoek naar het geefgedrag van bedrijven in de vorm van giften, sponsoring en tijd/expertise zijn verkregen via het doorlopende bedrijvenonderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) met behulp van een gewogen steekproef (naar branche en omvang) uit bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. 78% van de respondenten in dit onderzoek zijn managers, eigenaren van de bedrijven of financieel directeur. De respondenten vullen online de vragenlijst (Computer Assisted Web Interviewing). Merk op dat de respondenten gevraagd is de cijfers te geven over het geefgedrag van hun bedrijf in het jaar ervoor. Het boek Geven in Nederland 2020 is gebaseerd op de survey die is afgenomen in 2019, waarin gevraagd is naar geef- en sponsorbedragen in 2018. Aan elk van de meetmomenten namen ongeveer 1.000 bedrijven deel.

Een overzicht van de variabelen gebruikt in het bedrijvenonderzoek is hier beschikbaar in Excel.