020 598 6805 / 020 598 6804 cfs@vu.nl

Geven in Nederland

Geven in Nederland is een van de belangrijkste onderzoeksprojecten van de werkgroep Filantropische Studies. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Geven in Nederland onderscheidt 8 maatschappelijke en goede doelen: (1) kerk en levensbeschouwing (religie), (2) gezondheid, (3) internationale hulp, (4) milieu, natuur en dierenbescherming, (5) onderwijs en onderzoek, (6) cultuur, (7) sport en recreatie en (8) maatschappelijke en sociale doelen.

Klik hier voor meer informatie over het Geven in Nederland onderzoek.

Giving Europe

De goede doelen, “philanthropy” en de filantropische sector zijn booming business in Nederland en in de Europese gemeenschap: vermogende particulieren, de ‘entrepreneurial wealthy’, fondsen, maar ook bedrijven raken betrokken bij tal van maatschappelijke doelen op het terrein van cultuur, onderwijs, onderzoek, natuurbehoud en leefbaarheid. Het project ‘Giving Europe’ beoogt het Nederlandse onderzoek bij andere Westeuropese landen te introduceren (te beginnen met België, UK, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland). Met het doel te komen tot een ‘Giving Europe’, opgebouwd uit de nationale ‘Giving’ studies. Daartoe is een “European Research Network on Philanthropy”(ERNOP) opgericht.

Klik hier voor meer informatie over Giving Europe.

U

Overige Onderzoeksprojecten

i

Recente Publicaties

ISTR 2018

‘Pluralism in the Polder’. Dat was het thema van de ‘Dutch Days’ ter gelegenheid van het internationale ISTR-congres dat in juli 2018 in Amsterdam werd gehouden. Het congres van de International Society for Third Sector Research (ISTR) is het grootste wereldcongres op het gebied academisch onderzoek naar non-profits, de civil society, het maatschappelijk middenveld, filantropie en vrijwilligerswerk. Ruim 800 wetenschappers leverden een bijdrage door het geven van een presentatie over hun laatste inzichten en onderzoeksresultaten.

 

 

ITSSOIN

Wat is de bijdrage van maatschappelijke organisaties aan sociale innovatie? Dat was de vraag die centraal stond in het project ITSSOIN (Impact of the Third Sector as Social Innovation), gefinancierd door de Europese Commissie. Het centrum is verantwoordelijk voor het onderzoek naar vrijwilligerswerk en de effecten daarvan op de vrijwilliger zelf, en de maatschappij als geheel. Één van onze meest belangrijke bevindingen was dat het doen van vrijwilligerswerk positief bijdraagt aan de gezondheid, het welzijn en de sociale netwerken van vrijwilligers, al zijn deze effecten bescheiden.

Klik hier voor meer informatie over ITSSOIN.

Fondsen in internationale hulp

In opdracht van het Franse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, in Frankrijk bekend als L’agence Française de développement (AFD), deden we bij het Centrum onderzoek naar fondsen opererend binnen de internationale ontwikkelingshulp.

Lees hier meer over het onderzoek over fondsen binnen de internationale hulp.

EUFORI Study

De EUFORI Study onderzocht de bijdragen van filantropische fondsen in Europa.

Klik hier voor meer informatie over de EUFORI Study

Evaluatieonderzoek 'Sport, daar geef je om'

Het centrum evalueerde voor NOC-NSF de effecten van de publiekscampagne ‘Sport, daar geef je om’ op het geefgedrag.

 

Philanthropy and the Philanthropy Sector

Moderne filantropie staat voor de bereidheid van mensen, fondsen, kerken en bedrijven om vrijwillig bij te dragen aan de samenleving. In het boek ‘Philanthropy and the Philanthropy Sector: An Introduction‘ geeft prof. dr. Theo Schuyt een overzicht van filantropie in al haar diversiteit.

 

Russell, A. R., Nyame-Mensah, A., de Wit, A., & Handy, F. (2019). Volunteering and Wellbeing Among Ageing Adults: A Longitudinal Analysis. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 30(1), 115-128.
Schuyt, T. N., Gouwenberg, B. M., & Hoolwerf, B. L. (2018). Foundations in the Netherlands: Toward a Diversified Social Model?. American Behavioral Scientist.
De Wit, A., Neumayr, M., Handy, F., & Wiepking, P. (2018). Do government expenditures shift private philanthropic donations to particular fields of welfare? Evidence from cross-country data. European Sociological Review, 34(1), 6-21.
Hoolwerf, L.K., & Schuyt, T.N.M. (2017). Giving in Europe: The state of research on giving in 20 European countries. Amsterdam: Lenthe.
De Nooij, F., Bekkers, R. & Felix, S. (2017). Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland. Vrije Universiteit Amsterdam: Werkgroep Filantropische Studies.
Whillans, A., Dunn, E.W., Smeets, P.M., Bekkers, R. & Norton, M.I. (2017). Buying time promotes happiness. PNAS
De Wit, A., Bekkers, R., & Broese van Groenou, M. (2017). Heterogeneity in crowding-out: when are charitable donations responsive to government support?. European Sociological Review, 33(1), 59-71.
Piersma, T.W., Bekkers, R., De Kort, W.L.A.M., Klinkenberg, E.F., & Merz, E.-M. (2017). Individual, contextual and network characteristics of donors and non-donors: a systematic review of recent literature. Blood Transfusion, 15(5): 382- 397.
Dinesen, P.T. & Bekkers, R. (2017). ‘The Foundations of Individuals’ Generalized Social Trust: A Review’. In: Van Lange, P.A.M., Rockenbach, B., & Yamagishi, T. (Eds.). Trust in Social Dilemmas. Series in Human Cooperation, Volume 2. Oxford: Oxford University Press. Final version.
Bekkers, R., Konrath, S. & Smith, D.H. (2017). ‘Physiological correlates of volunteering: health, neurology, hormones, and genetics.’ Pp. 541-579 in: Smith, D.H., Stebbins, R.A. & Grotz, J. (Eds.). Palgrave Handbook on Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations. London: Palgrave Macmillan.
Bekkers, R., Mersiyanova, I., Smith, D.H., Abu-Rumman, S., Layton, M. & Roka, K. (2017). ‘Public, government, and business sector perceptions of and trust in volunteers and associations.’ Pp. 1186-1209 in: Smith, D.H., Stebbins, R.A. & Grotz, J. (Eds.). Palgrave Handbook on Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations. London: Palgrave Macmillan.
Bekkers, R., Schuyt, T., & Gouwenberg, B. (2017). Geven in Nederland 2017. Amsterdam: Lenthe.
De Wit, A., & Bekkers, R. (2017). Government Support and Charitable Donations: A Meta-Analysis of the Crowding-out Hypothesis. Journal of Public Administration Research and Theory. Preprint paper and documentation (open access): here.