Geven in Nederland

Geven in Nederland is een van de belangrijkste onderzoeksprojecten van de werkgroep Filantropische Studies. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Geven in Nederland onderscheidt 8 maatschappelijke en goede doelen: (1) kerk en levensbeschouwing (religie), (2) gezondheid, (3) internationale hulp, (4) milieu, natuur en dierenbescherming, (5) onderwijs en onderzoek, (6) cultuur, (7) sport en recreatie en (8) maatschappelijke en sociale doelen.

Klik hier voor meer informatie over het Geven in Nederland onderzoek.

Giving Europe

De goede doelen, “philanthropy” en de filantropische sector zijn booming business in Nederland en in de Europese gemeenschap: vermogende particulieren, de ‘entrepreneurial wealthy’, fondsen, maar ook bedrijven raken betrokken bij tal van maatschappelijke doelen op het terrein van cultuur, onderwijs, onderzoek, natuurbehoud en leefbaarheid. Het project ‘Giving Europe’ beoogt het Nederlandse onderzoek bij andere Westeuropese landen te introduceren (te beginnen met België, UK, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland). Met het doel te komen tot een ‘Giving Europe’, opgebouwd uit de nationale ‘Giving’ studies. Daartoe is een “European Research Network on Philanthropy”(ERNOP) opgericht.

Klik hier voor meer informatie over Giving Europe.

U

Overige Onderzoeksprojecten

i

Recente Publicaties

ITSSOIN

Wat is de bijdrage van maatschappelijke organisaties aan sociale innovatie? Dat was de vraag die centraal stond in het project ITSSOIN (Impact of the Third Sector as Social Innovation), gefinancierd door de Europese Commissie. Het centrum is verantwoordelijk voor het onderzoek naar vrijwilligerswerk en de effecten daarvan op de vrijwilliger zelf, en de maatschappij als geheel. Één van onze meest belangrijke bevindingen was dat het doen van vrijwilligerswerk positief bijdraagt aan de gezondheid, het welzijn en de sociale netwerken van vrijwilligers, al zijn deze effecten bescheiden.

Klik hier voor meer informatie over ITSSOIN.

Fondsen in internationale hulp

In opdracht van het Franse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, in Frankrijk bekend als L’agence Française de développement (AFD), deden we bij het Centrum onderzoek naar fondsen opererend binnen de internationale ontwikkelingshulp.

Lees hier meer over het onderzoek over fondsen binnen de internationale hulp.

EUFORI Study

De EUFORI Study onderzocht de bijdragen van filantropische fondsen in Europa.

Klik hier voor meer informatie over de EUFORI Study

Philanthropy and the Philanthropy Sector

Moderne filantropie staat voor de bereidheid van mensen, fondsen, kerken en bedrijven om vrijwillig bij te dragen aan de samenleving. In het boek ‘Philanthropy and the Philanthropy Sector: An Introduction‘ geeft prof. dr. Theo Schuyt een overzicht van filantropie in al haar diversiteit.

 

Bekkers, R., Gouwenberg, B., Koolen-Maas, S. A., & Schuyt, T. (2022). Geven in Nederland: Maatschappelijke betrokkenheid in kaart gebracht. Amsterdam University Press.

Piersma, T. W., Bekkers, R., de Kort, W., & Merz, E-M. (2021). Altruism in blood donation: Out of sight out of mind? Closing donation centres influences blood donor lapse. Health and Place, 67.

Koolen-Maas, S. A., van Teunenbroek, C., & Bekkers, R. (2021). Culture change is hard: Evidence from a tax reform in the Netherlands. In H. Peter & G. L. Huber (Eds.), The routledge handbook of taxation and philanthropy (pp.476-508). Routledge.

Koolen-Maas, S. A., Meijs, L. C. P. M., & Brudney, J. L. (2021). Designing “National Day of Service” projects to promote volunteer job satisfaction. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 50(4), 866-888.

Wiepking, P., Handy, F., Park, S., Neumayr, M., Bekkers, R., Breeze, B., de Wit, A., Einolf, C. J., Gricevic, Z., Scaife, W., Bethmann, S., & Breen, O. B. (2021). Global philanthropy: Does institutional context matter for charitable giving? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 50(4), 697-728.

Van Teunenbroek, C., & Bekkers, R. (2021). Hoe kan de huis-aan-huis collecte overleven?: Het bereik en de toekomst van Nederlands meest herkanbare vorm van contact met goededoelenorganisaties. Vrije Universiteit Amsterdam: Werkgroep Filantropische Studies.

Van Teunenbroek, C., Bekkers, R., & Beersma, B. (2021). They ought to do it too: Understanding effects of social informon on donation behaviour and mood. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 18(2), 229-253.

Koolen-Maas, S. A. (2021). Who owns your nonprofit?: A reconceptualization of nonprofit ownership. In G. Donnelly-Cox, M. Meyer, & F. Wijkstrom (Eds.), Research handbook on nonprofit governance (pp.98-115). Edward Elgar Publishing.