Over DONORS 

Waarom doneren mensen bloed, weefsel of organen? Deze vormen van geefgedrag hebben een zeer directe impact op de ontvanger, maar donateurs hebben ook te maken met ‘kosten’, zoals tijd, moeite en mogelijke medische risico’s. Bestaand onderzoek naar dit soort pro-sociaal gedrag schetst een gemengd beeld van motivaties, is verspreid over verschillende wetenschappelijke disciplines en houdt vaak niet rekening met de invloed van verschillende sociaal-culturele contexten. Ook wordt er zelden gekeken naar hoe het geefgedrag van individuen over de tijd heen verandert.  

De DONORS groep binnen het Centrum voor Filantropische Studies richt zich op het onderzoeken van bloed, weefsel en orgaandonatie en probeert hierbij rekening te houden met de kennislacunes in het onderzoeksveld. Het onderzoek bekijkt het onderwerp niet vanuit een enkele wetenschappelijke discipline, maar richt zich op de dynamiek en de context om dit gedrag zo volledig mogelijk te omvatten. We maken gebruik van een levensloopmodel en ontwikkelen een model waarin we individuele aspecten met kenmerken van het sociale netwerk en de maatschappelijke context van individuen verbinden. 

De DONORS onderzoeksgroep wordt geleid door Eva-Maria Merz, en wordt onder andere gefinancierd middels een subsidie van de European Research Council (ERC) en Sanquin, het Nederlandse instituut voor bloed en donors. Leden van de onderzoeksgroep zijn PhD kandidaten Caroline Graf, Joris Schröder, Alexandra Ciausescu, Samira Chatila en postdoc onderzoekers Marloes Spekman, Steven Ramondt. 

Meer informatie over de DONORS groep is hier te vinden.