020 598 6805 / 020 598 6804 cfs@vu.nl

Over DONORS

 

 

Waarom doneren mensen bloed, weefsel of organen? Met zulke donaties help je een vreemde, een patiënt, maar heb je ook te maken met ‘kosten’, zoals moeite, tijd en soms medische risico’s. Huidige studies over dit soort prosociaal gedrag laten tegenstrijdige resultaten zien, zijn verspreid over verschillende wetenschappelijke disciplines, vaak niet ingebed in de specifieke sociaal-culturele context en gaan zelden over de lange termijn. Een beter geïntegreerd, omvattend model zou helpen om dit beter te begrijpen.

 

 

Het doel van het onderzoek van de DONORS groep binnen het Centrum voor Filantropische Studies ons onderzoek is dan ook om met niet slechts vanuit een enkele wetenschappelijke discipline naar het geven van bloed, weefsel en organen te kijken, maar de dynamiek en context van dit gedrag zo volledig mogelijk te vatten. We maken gebruik van een levensloopmodel en ontwikkelen een model waarin we individuele aspecten met kenmerken van het sociale netwerk en de maatschappelijke context van individuen verbinden.

 

 

De DONORS onderzoeksgroep wordt geleid door Eva-Maria Merz, en wordt onder andere gefinancierd middels een subsidie van de European Research Council (ERC), Sanquin, het Nederlandse instituut voor bloed en donors. Leden van de onderzoeksgroep zijn PhD kandidaten Caroline Graf, Joris Schröder, Alexandra Ciausescu, Samira Chatila en postdoc onderzoekers Marloes Spekman, Steven Ramondt en Ting Li.

 

 

Meer informatie over de DONORS groep is hier te vinden.