Sinds begin dit jaar heeft het Centrum voor Filantropische Studies hun onderzoek naar Geven in Nederland voortgezet. Geven in Nederland 2024 wordt de 14e editie en gaat over geven in 2022: een crisisjaar.

In de eerste maanden van 2022 zaten we nog midden in de COVID-19 pandemie. In de vorige editie (Geven in Nederland 2022) vonden de onderzoekers dat negatieve levensgebeurtenissen in verband met gezondheid het geefgedrag aan goede doelen met betrekking tot gezondheidszorg vergroten. In de volgende editie gaan de onderzoekers na of het geefgedrag aan goede doelen verder is toegenomen. Verder leidde de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 tot een vluchtelingenstroom en een nationale inzamelingsactie (Giro 555) om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Giro 555 bracht meer dan 161 miljoen euro op. Bij Geven in Nederland 2024 is een belangrijke vraag voor het onderzoeksteam of deze giften voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne van invloed zijn geweest op giften aan andere doelen.

Sinds de zomer van 2022 stegen de energieprijzen en nam inflatie sterk toe, terwijl het vertrouwen van consumenten en donateurs daalde. Tegelijkertijd gaf de eenmalige energierekeningcompensatie van 190 euro per huishouden voor de maanden november en december veel particulieren reden om na te denken over extra donaties aan goede doelen. Ten slotte werden de gevolgen van de klimaatcrisis zichtbaarder door ongekend hoge temperaturen en maakte de stikstofcrisis de Nederlandse bevolking bewuster van het belang van een duurzame economie. Heeft dit het geefgedrag aan doelen op het gebied van milieu, natuur en dieren veranderd?

De onderzoekers werken momenteel aan het veiligstellen van financiering en zitten in de beginfase van de gegevensverzameling voor hun panelonderzoek onder huishoudens, alsmede de gegevensverzameling over het geven door bedrijven, fondsen, goede doelenlotterijen en legaten.