Werkloosheid – vooral wanneer het onwillekeurig is – heeft vaak een negatief effect op een individu’s emotionele welzijn. Maar is dat hetzelfde voor vrijwilligers en niet-vrijwilligers? Het zou kunnen dat vrijwilligers minder gevoelig zijn voor de stress van baanverlies doordat zij een sociaal ondersteuningsnetwerk hebben en doordat zij met hun vrijwilligerswerk een zinvolle sociale activiteit verrichten.

Samen met co-auteur Ellie Heng Qu van Texas A&M hebben Arjen de Wit en René Bekkers een subsidie ontvangen voor onderzoek naar de wisselwerking tussen werkloosheid, vrijwilligerswerk en welzijn. Zij zullen de Emotional Well-being and Health Data Analysis Award gebruiken om te onderzoeken in hoeverre vrijwilligerswerk dient als buffer tegen de schadelijke effecten van werkloosheid. Het team gaat onderzoeksgegevens analyseren van meer dan 300.000 respondenten in 22 Europese landen. De analyse is een vervolg op een eerdere publicatie in de European Journal of Ageing.