In deze special, geschreven door Claire van Teunenbroek, wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar online werven door goede doelen, culturele instellingen en universiteiten. De focus ligt op de online collectebus en crowdfunding, waarbij crowdfunding de overhand heeft. De kwantitatieve gegevens die zijn verzameld via de Geven in Nederland-vragenlijst kunnen niet verklaren waarom de populariteit van online geven klein blijft. Daarom vullen we ze aan met kwalitatieve gegevens die de ervaring van de wervende partij in kaart kunnen brengen. Dit doen we op basis van 53 interviews die bijna allemaal 45 tot 60 minuten duurden en volledig zijn uitgeschreven. Met deze aanvullende gegevens wordt het verhaal van de wervende partij verteld. Wat kunnen we leren van de ervaring van medewerkers die zijn betrokken bij het online werven? Wat waren volgens medewerkers van goede doelen de motieven voor online werven en wat waren de struikelblokken? Hoe hebben medewerkers van culturele instellingen het gebruik van crowdfunding ervaren? Wat is, vanuit de perceptie van de wervende partij, de waarde van crowdfunding voor universiteiten en onderzoek?

De special staat hier:  https://osf.io/62xhm

Met dank aan: Aukje Bouhuijzen, Hanan Bellari, Frank Huisman, Samantha Kalka, Rosa Smits en Naomi Int Hout (Studenten Beleid, Communicatie en Organisatie, Vrije Universiteit Amsterdam).