Dag van de Filantropie op 19 juni 2024

Hoe is het geefgedrag en de maatschappelijke betrokkenheid veranderd in 2022?

2022 was een turbulent jaar met crises in binnen- en buitenland. 2022 wordt gekenmerkt door het einde van de COVID-19 pandemie, het begin van de oorlog in Oekraïne, de energie- en stikstofcrisis, hoge inflatie en financiële onzekerheid. Hoe hebben deze turbulente gebeurtenissen in 2022 het geefgedrag en het vrijwilligerswerk van huishoudens, fondsen, bedrijven en loterijen beïnvloed?

Op woensdag 19 juni 2024 organiseert het Centrum van Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam de Dag van de Filantropie. De Dag van de Filantropie is een themadag voor de Nederlandse filantropie en staat in het teken van Geven in Nederland 2024. Op de Dag van de Filantropie worden de nieuwste onderzoeksresultaten gepresenteerd en gaan wetenschap en praktijk dieper in op de trends die zich aftekenen in het geefgedrag en vrijwilligerswerk van Nederlandse huishoudens, fondsen, bedrijven en loterijen.

Maatschappelijk initiatief zichtbaar maken: Gevers en ontvangers in beeld

In deze veertiende editie van Geven in Nederland worden de bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en loterijen aan maatschappelijke terreinen in kaart gebracht. Welke maatschappelijke terreinen ontvangen hoeveel steun en op welke manieren? Hoe zijn de hoogte en de wijze van de bijdragen in de afgelopen jaren veranderd? Hoeveel vrijwilligers zetten zich in voor welke maatschappelijke terreinen? Nieuw in deze editie is dat we ook de ontvangende kant zichtbaar maken. Welke soorten organisaties dragen bij aan de verscheidene maatschappelijke terreinen? Hoeveel zijn er van elke soort? Hoeveel geld gaat erin om, en hoeveel vrijwilligers zijn actief op welke terreinen?

In dit symposium staat het zichtbaar maken van het maatschappelijk initiatief in Nederland – van zowel gevers als ontvangers – centraal.

We organiseren ook een aantal expertsessies waarin we dieper ingaan op:

1. Overheid en maatschappelijk initiatief, met prof. dr. Theo Schuyt: Het maatschappelijk initiatief in Nederland is springlevend. 6 miljoen vrijwilligers; een maatschappelijk betrokken bevolking die geefbereid is; een sterke stijging in het aantal fondsen; een enorme groei van burgerinitiatieven en – collectieven, zoals energiecollectieven, zorg- en wooncorporaties. Daarnaast zal het komende kabinet rekening moeten houden met bezuinigingen. Hoe zullen overheden en maatschappelijke initiatieven met elkaar omgaan? Zullen ze elkaar herkennen en erkennen als mogelijke partners?  Daarover gaat deze expertsessie, bestemd voor burgemeesters, wethouders, (rijks)ambtenaren, fondsen en burgerinitiatieven.

2. Huishoudens en nalatenschappen, met prof. dr. René Bekkers: Welke trends zien we in het geefgedrag van huishoudens en in nalatenschappen? Zet de daling in het geefgedrag van huishoudens door, en wat kunnen we doen om die daling te stoppen? Welke manieren van fondsenwerving werken het beste? We gaan ook dieper in op de voorspellingen over de Gouden Eeuw van de Filantropie – de vermogensoverdracht via nalatenschappen. Wie laat er na aan welke doelen en waarom? Deze expertsessie is interessant voor professionals in fondsenwervende organisaties.

3. Het bedrijfsleven en maatschappelijk initiatief, met dr. Stephanie Koolen-Maas en dr. Dick de Gilder: Deze expertsessie wordt georganiseerd in samenwerking met Good Busy en gaat in op het geefgedrag van bedrijven in Nederland. We bespreken hoe het geefgedrag van bedrijven er over het algemeen uit ziet en hoe dit over de jaren heen veranderd is. In deze expertsessie ook speciale aandacht voor de maatschappelijke inzet van werknemers via de werkgever. Hoeveel en wat voor bedrijven stellen werknemers beschikbaar voor werknemersvrijwilligerswerk of pro bonowerk? Welke maatschappelijke terreinen en doelgroepen ondersteunen zij? En hoe kunnen bedrijven werknemers (meer) activeren om deel te nemen? Deze sessie is gericht op professionals in het bedrijfsleven en in vrijwilligersorganisaties. Wetenschappers en professionals uit de praktijk gaan met elkaar in gesprek over bovengenoemde onderwerpen en best practices worden gedeeld.

4. Vrijwillige inzet in Nederland, met dr. Marlou Ramaekers: Deze expertsessie gaat in op (trends in) vrijwillige inzet in Nederland. We bespreken hoe het vrijwilligerswerk er over het algemeen uit ziet,  hoe het over de jaren is veranderd en wie zich op welke manier inzet. Daarbij gaan we in op zowel vrijwilligerswerk in organisatieverband als vrijwilligerswerk in onderling verband. Deze expertsessie is interessant voor maatschappelijke organisaties die veel met vrijwilligers werken, maar ook voor individuen en organisaties die meer zicht willen krijgen op hoe mensen elkaar in onderling verband helpen of zich inzetten voor een groepsbelang, zoals een buurt of wijk.

5. De waarde van vrij besteedbare financiering, met prof. dr. Pamala Wiepking en dr. Arjen de Wit: Deze expertsessie gaat in op het belang van vrij besteedbare financiering voor maatschappelijke organisaties. Wat weten we over de effecten van vrij besteedbare financiering op de effectiviteit van maatschappelijke organisaties? In deze sessie bespreken we hoe vrij besteedbare financiering van invloed is op verschillende organisatiefactoren die bijdragen aan de effectiviteit van organisaties, zoals financieel management, strategische planning, adaptieve capaciteiten en innovatie. Deze expertsessie is vooral interessant voor fondsen die organisaties middels verschillende financiering strategieën willen steunen en voor fondsenwervende maatschappelijke organisaties.

De Dag van de Filantropie 2024
De Dag van de Filantropie 2024 vindt plaats bij ING kantoor Cedar te Amsterdam op woensdag 19 juni 2024 tussen 13.30 en 18.30 uur.

Programma

13.30 – 14.00 inloop en registratie

14.00 – 15.25 Presentatie onderzoeksresultaten

15.25 – 15.45 Pauze

15.45 – 17.00 Expertsessies

17.00 – 18.30 Netwerkborrel

 U kunt zich inschrijving via het evenement op: https://fd20.formdesk.com/vuamsterdam/dagvandefilantropie2024

Let op:
– Inschrijving is noodzakelijk;
– Met uw inschrijving rekenen wij op uw komst met zitplaatsen en catering;
– Vanwege een beperkte zaalcapaciteit zijn de inschrijvingen beperkt (vol = vol);
– Het wordt gewaardeerd wanneer het aantal inschrijvingen per organisatie beperkt wordt (max. 2 personen), zodat zoveel mogelijk organisaties het evenement kunnen bijwonen.