Evaluatie publiekscampagne 'Sport, daar geef je om'

In augustus 2014 lanceerden NOC*NSF, Eredivisie en de KNVB de publiekscampagne ‘Sport, daar geef je om’. Het doel van de campagne was om het Nederlandse publiek meer bekend te maken met de mogelijkheden om te geven aan sport. Lokale verenigingen en sportbonden werden gestimuleerd en in staat gesteld aan de slag te gaan met campagnemateriaal dat met een toolkit op maat te maken was voor de eigen organisatie. Maar is de campagne erin geslaagd om mensen bekend te maken met het geven aan sport, en ze daarvoor te enthousiasmeren? René Bekkers en Dave Verkaik zochten het uit in een tussenrapportage, waarin ze verslag doen van de effecten op de korte termijn.

Sport is traditioneel gezien één van de minst populaire categorieën om aan te geven. In 2013 ging slechts 29 van de door huishoudens in totaal 1410 miljoen gedoneerde Euro’s naar sport. Sport is voor haar filantropische inkomsten primair afhankelijk van bedrijven, en dan voornamelijk van de sponsoring. Bedrijven gaven in 2013 55 miljoen euro, en sponsorde voor wel 344 miljoen Euro aan sport, bijna de helft van het in totaal gesponsorde bedrag in 2013.

Kijken we naar de giften aan sport in 2014, dan zien we dat sport als geefcategorie populairder is geworden, zowel voor bedrijven als voor huishoudens. Ondanks dat de stijging in giften bij bedrijven deels ten koste lijkt te zijn gegaan van het budget voor sponsoring, zijn de effecten van de campagne op het eerste oog positief. Bedrijven en huishoudens die de campagne kennen gaven significant meer aan sport dan zij die nog nooit gehoord hadden van de campagne.

Maar kun je dit met zekerheid zeggen? Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat zij die erg betrokken zijn bij de lokale sportvereniging meer geven, en daardoor ook een grotere kans hebben in aanraking te komen met de campagne. In het eindrapport zal beter inzichtelijk worden of bekendheid met de campagne de oorzaak is van de toenames in geven aan sport. Dan kunnen we zien wat het effect is van veranderingen in de bekendheid met de campagne, zoals de campagne leren kennen, op het geven aan sport.

Het rapport is hier te downloaden.