Het Centrum voor Filantropische Studies verzorgt in het najaar van 2019 de gratis masterclass Besturen van Filantropisch Fondsen, in Amsterdam. De masterclass is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van filantropische fondsen en iedereen die overweegt om in de toekomst hierin zitting te nemen.

Klaar voor een nieuwe generatie bestuurders

Wenst u zich in te zetten als bestuurder van een filantropisch fonds? Als professional heeft u ruime ervaring binnen een bepaald vakgebied. Heeft u echter ook de kennis en vaardigheden voor het besturen van filantropische fondsen? De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur.

Aan de hand van thematische bijeenkomsten wordt u in een kort tijdsbestek toegerust om de kwaliteit, effectiviteit en impact van fondsen te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De Masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit.

Programma

Voor de toekomst van goed doen is het cruciaal om de diversiteit en de deskundigheid binnen besturen van filantropische organisaties te bevorderen en op tijd voor goede opvolgers te zorgen. Tijdens deze masterclass wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de uitdagingen waar bestuurders van filantropische fondsen mee worden geconfronteerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

– de rol van fondsen in de Nederlandse samenleving;
– goed bestuur en transparantie;
– risicobeheer en financieel beleid;
– strategie en impact.

De masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Deelnemer(s) masterclass 2018 aan het woord:
Deelnemer Peter Vos (Financieel Planner bij Rabo Schretlen Vermogensmanagement)

‘De masterclass Besturen van Filantropische fondsen heeft mij een mooi eerste inzicht gegeven in de ontwikkeling, omvang en belang van de sector Filantropie. Daarnaast zijn de aandachtspunten en uitdagingen voor bestuurders en de daarmee samenhangende leerdoelen voor bestuurders in de sector uiteengezet. Enthousiast en toegankelijk gebracht door professor Schuyt.’

 

Kennismaking met de leergang

De masterclass is een gelegenheid om kennis te maken met de leergang Besturen van Filantropische Fondsen. Deze opleiding is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk en heeft als doel om (toekomstige) bestuursleden van filantropische fondsen in een kort tijdsbestek toe te rusten om de kwaliteit, effectiviteit en impact van de betreffende fondsen te vergroten. Daarnaast leren (nieuwe) bestuurders op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het eigen handelen binnen het bestuur van een fonds. De opleiding start weer in januari 2020. Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding.

Praktische informatie en aanmelden

Datum: 10 oktober 2019
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Plaats: Vrije Universiteit Amsterdam

Deelname aan de masterclass is geheel gratis en vrijblijvend!

INSCHRIJVEN