In deze elfde uitgave van GIN worden de verschillende soorten bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede doelenloterijen in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Nederlanders beperken zich niet tot het geven van geld, zij verrichten ook vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. In dit boek wordt daarom ook de stand op dat terrein geschetst. GIN2017 geeft antwoord op de volgende vragen: vanuit welke bronnen zijn vrijwillige bijdragen aan maatschappelijke doelen afkomstig? Wat is de waarde van de bijdragen van Nederlandse burgers, bedrijven, fondsen en kansspelen? Welke doelen ontvangen hoeveel steun en op elke manieren? Hoe zijn de hoogte en wijze van bijdragen in de afgelopen jaren veranderd? Het onderzoek geeft inzicht in de omvang, de bronnen en de bestemming van vrijwillige bijdragen. Het boek verschaft al diegenen die werkzaam zijn in en/of (wetenschappelijke) interesse hebben in filantropie de basiskennis over deze sector. Maar ook besturen, staf en directies van instellingen voor cultuur, onderwijs, zorg en welzijn zullen in dit boek informatie vinden als zij zich op fondsenwerving (gaan) richten.

Geven in Nederland 2017 wordt uitgegeven door social enterprise Lenthe. Het boek is nu beschikbaar. Bestel uw exemplaar nu voor €47,50. De verzendkosten bedragen €6,75.