Hoe effectief is het delen van informatie over het donatiebedrag van eerdere donateurs (dat wil zeggen sociale informatie) aan potentiële donateurs in het beïnvloeden van geefgedrag? Met deze vraag begon Claire aan haar promotietraject bij het Centrum voor Filantropische studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als promotors prof.dr. René Bekkers en prof.dr. Bianca Beersma. De dissertatie die ze schreef naar aanleiding van haar onderzoek heeft de ‘2021 Gabriel Rudney Memorial Award for Outstanding Dissertation in Nonprofit and Voluntary Action Research’ award gewonnen.

“Het is een prachtig compliment voor het harde werken van de afgelopen jaren. Het laat zien dat onderzoek zowel een praktische als wetenschappelijke waarde kan hebben. Het is ook een manier om de kennis beschreven in mijn dissertatie verder onder de aandacht te brengen.”

De award wordt jaarlijks uitgereikt aan het wereldwijd beste proefschrift die bijdroeg aan de vooruitgang van theorie, conceptualisering, onderzoek of praktijk die nauw verband houden met non-profitorganisaties of vrijwilligerswerk.

In haar dissertatie onderzocht ze de invloed van sociale informatie op geefgedrag: in hoeverre (en waarom) is het mogelijk is om donateurs te beïnvloeden met het donatiegedrag van anderen? Zo voerde ze een experiment uit waar ze donateurs confronteerde met ‘Wist u dat anderen gemiddeld €82 doneren?’. Haar onderzoek toont aan dat het effect van het tonen van deze informatie positief is. “Het is wel een klein effect: tussen de 10-20%. Daarentegen staat dat het implementeren van sociale informatie praktisch gratis is en weinig risico met zich meebrengt. Het benoemen van het donatiebedrag van anderen heeft, op basis van haar onderzoek, geen negatief effect op hoe donateurs zich voelen na het doneren”.

Op het moment werkt Claire als onderzoeker en datamanager voor Geven in Nederland. Ze onderzoekt daar o.a. de mogelijkheden van crowdfunding als wervingsmethode voor goede doelen. Daarnaast is ze werkzaam bij de afdeling Science Bussiness and Innovation, Faculteit der bètawetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam).

Een samenvatting van haar dissertatie kunt u hier vinden: https://mfr.de-1.osf.io/render?url=https://osf.io/qmgtd/?direct%26mode=render%26action=download%26mode=render

De volledige dissertatie kunt u hier vinden: https://mfr.de-1.osf.io/render?url=https://osf.io/rnsmc/?direct%26mode=render%26action=download%26mode=render