Op donderdag 6 juni aanstaande vindt de jaarlijkse Dag van de Filantropie op de Vrije Universiteit plaats.

Om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en om kennis en inzichten te delen, organiseert het Centrum voor Filantropische Studies in samenwerking met professionals en belangenverenigingen uit de filantropische sector een dynamisch en interactief voorprogramma in de vorm van World Cafés.

Tijdens de lunch heeft u de tijd om na te praten met deelnemers van de andere sessies, gevolgd door een gezamenlijke terugblik op de drie World Cafés. We sluiten de Dag van de Filantropie 2019 af met de oratie van professor René Bekkers “De waarde van Filantropie”.

Programma

11:00 – 11:30    Inloop / Registratie
11:30 – 13:00    World Cafés
13:00 – 14:00    Lunch
14:00 – 14:40    Samenvatting en conclusies World Cafés
14:40 – 15:00    Diploma uitreiking Post Academische Leergangen en uitreiking KSBW Award
15:00 – 15:30    Pauze
15:45 – 17:00    Oratie professor René Bekkers “De waarde van de filantropie”.
17:00 – 18:00    Borrel

Thema’s World Café sessies
In drie World Cafés kunt u in drie rondes aan verschillende ronde tafels onder leiding van deskundige tafelvoorzitters in gesprek over actuele thema’s en stellingen rondom nieuwe vormen van filantropie,  de bijdrage van filantropie aan de samenleving en vrijwilligerswerk.

Nieuwe vormen van filantropie
Welke mogelijkheden bieden  nieuwe vormen van filantropie voor gevers, fondsenwervende organisaties en vermogensfondsen? In dit World Café kunt u in gesprek over mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende relatief nieuwe vormen van filantropie, zoals crowdfunding en online geven. Maar ook de opkomst van ondernemende filantropie, venture philanthropy en sociaal overnemen komen aan bod.

De bijdrage van filantropie aan de samenleving
Filantropie is ontzettend waardevol voor de samenleving. Maar in hoeverre laten  filantropische organisaties voldoende zien wat  hun bijdrage is aan de samenleving? Op welke manier kan samenwerking in de sector verbeterd worden? Wat zijn de do’s en don’ts van impactmeting en het creëren van collectieve impact? Wat is nut en noodzaak van een samenhangend overheidsbeleid filantropie? Deze en andere interessante vragen worden u in dit World Café voorgelegd door deskundige tafelvoorzitters.

Vrijwilligerswerk
Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet is al jaren stabiel, maar het aantal uren dat men vrijwilligerswerk doet neemt af. Vrijwilligers binden zich steeds minder voor langere tijd aan één organisatie. Op welke manier kunnen filantropische organisaties omgaan met het veranderende aanbod van vrijwilligers? In dit World Café gaat u in gesprek over de uitdagingen die het werken met vrijwilligers anno nu met zich mee brengen. De volgende onderwerpen passeren onder andere de revue:  het creëren van meer diversiteit in besturen, het omgaan met flexvrijwilligers en het combineren van informele zorg met vrijwilligerswerk.

Inschrijven:
U kunt zich middels dit formulier inschrijven voor de World Cafés tijdens de Dag van de Filantropie 2019. Indien u uitsluitend de oratie wenst te bezoeken is het niet noodzakelijk u in te schrijven.

Als tegemoetkoming in de kosten van de World Cafés vragen wij om een bijdrage van € 49,-. Het uitsluitend bijwonen van de oratie is kosteloos.

Helaas is er in het voorprogramma ruimte voor een beperkt aantal mensen. Wees er dus op tijd bij! Bij de oratie en aansluitende borrel is er wel voldoende plaats.

U kunt bij uw inschrijving aangeven welk World Café uw voorkeur geniet. Wij zullen ons best doen om iedereen zoveel mogelijk bij het thema naar voorkeur in te delen. Echter, gezien de beperkte capaciteit kan het zo zijn dat u bij uw tweede of derde voorkeur wordt geplaatst.

Wij kijken uit naar een creatieve en dynamische invulling van de Dag van de Filantropie!