De dataverzameling voor de speciale editie van Geven In Nederland 2017 is officieel van start gegaan!

In 2017 bestaat Geven In Nederland 20 jaar. Om dit te vieren pakken we in 2017 uit met een speciale editie waarin we terugblikken op de veranderingen in het geefgedrag over de afgelopen 20 jaar, maar ook een beeld proberen te schetsen van de te verwachten trends in de te komen jaren.

Om dit goed te kunnen doen hebben we weer kritisch gekeken naar de vragenlijsten die de aankomende weken naar de huishoudens, bedrijven en vermogende Nederlanders gaan. Hierin onder meer aandacht voor alternatieve of nieuwere vormen van filantropie en een dieper inzicht in de motieven voor het nalaten van geld en/of goederen aan goede doelen.

We hopen jullie weer van vernieuwende inzichten te kunnen voorzien over de huidige staat, het verleden en het toekomst van het Geven In Nederland. Blokt u de derde donderdag van april (20 april) vast uit in uw agenda?