Het Centrum voor Filantropische Studies is het expertisecentrum op het terrein van filantropie in Nederland. Het verspreiden van kennis over onderzoek naar filantropie vindt het Centrum belangrijk. Vaak komen resultaten van onderzoek uiteindelijk wel terecht in de praktijk, maar vaak ook niet. Met Science With Society wil het Centrum op een laagdrempelige manier bestaande kennis en lopend onderzoek toegankelijk maken voor iedereen. Onderzoekers verbonden aan het Centrum voor Filantropische Studies presenteren een actueel onderzoek en vervolgens bent u van harte uitgenodigd om hierover vragen te stellen. Om interactie te bevorderen en organisatiekosten beperkt te houden is het aantal plaatsen beperkt tot 10.

De volgende Science With Society seminars staan op het programma:

Partnerschappen tussen fondsen en overheden op EU niveau
19 februari 2019 van 10.00-11.00
Door: Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie en Barbara Gouwenberg, senior onderzoeker Centrum voor Filantropische Studies
Aanmelden

Het begrijpen, verklaren en voorspellen van bloeddonaties
12 maart 2019 van 10.00-11.00
Door: Eva Maria Merz, Onderzoeker Centrum voor Filantropische Studies en Sanquin
Aanmelden

Het effect van informatie op geefgedrag en geluk
9 april 2019 van 10.00-11.00 (zaal 1A59, hoofdgebouw)
Door: Claire van Teunenbroek, promovenda Centrum voor Filantropische Studies
Aanmelden