Tot nu toe lijken alleen grote instellingen beter in staat te zijn meer geld op te halen bij particulieren en bedrijven. De nieuwe Geefwet die sinds 2012 van kracht is, heeft nog beperkt effect.

Vooral de zeer grote culturele instellingen zijn er sinds de ingrijpende bezuinigingen van het vorige kabinet in geslaagd om meer geld op te halen bij bedrijven en particulieren. Bedrijven zijn in 2014 meer aan sponsoring van die grote instellingen gaan uitgeven. Maar vermogende particulieren geven juist minder aan cultuur, ondanks een nieuwe Geefwet die sinds 2012 van kracht is.

Dat blijkt uit het onderzoek naar de effecten van de Geefwet  dat werd uitgevoerd door het Centrum voor Studies. Uit het onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat de Geefwet tot dusver voor de meeste culturele instellingen vrijwel geen effect heeft gehad. Toch moet daar volgens Prof. René Bekkers niet direct de conclusie aan verbonden worden dat de Geefwet een mislukking is. „Een vergelijkbare wet in Frankrijk had pas na zeven jaar effect.”

De Geefwet werd in 2012 ingesteld om culturele instellingen te helpen meer geld uit de private sector te halen. Gevers aan culturele instellingen kunnen daardoor een hoger bedrag van hun belastingen aftrekken dan ze daadwerkelijk hebben geschonken. Door zo giften en sponsoring te stimuleren, zouden culturele instellingen beter in staat moeten zijn door fondsenwerving de forse teruggang in subsidies voor een deel te compenseren. Lees het hele artikel hier.

Het volledige rapport is hier te lezen.