Welke rol speelt vertrouwen in het geven aan goede doelen? Hoe kunnen filantropische fondsen op een effectieve wijze samenwerken met de overheid en met elkaar? Filantropie is steeds zichtbaarder in de maatschappij. In deze masterclass hoort u wat dit betekent voor uw werk als professional binnen en voor de filantropische sector.

Deze masterclass biedt op een laagdrempelige manier een overzicht van de actuele onderwerpen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van de filantropie: een snelkookpan van onderwerpen die relevant en uitdagend zijn binnen de filantropische sector.

Programma

In de gratis masterclass Filantropie beantwoorden prof. dr. René Bekkers en prof. dr. Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam deze vragen. Zij nemen u op een laagdrempelige manier mee langs de uitdagingen waar u als (toekomstig) professional binnen de filantropische sector mee te maken heeft.

Onderwerpen die tijdens de masterclass aan de orde komen zijn:
– Trends in geefgedrag
– Vertrouwen in goede doelen
– Samenwerken
– Professionalisering
– Nederland in internationaal perspectief
– Nieuwe vormen van filantropie (venture philanthropy, crowdfunding)
– Nalatenschappen in de gouden eeuw van de filantropie
– Maatschappelijke betekenis van filantropie

Daarnaast is er aandacht voor de meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek naar filantropie.

Leergang Filantropie

De thema’s en wetenschappelijke inzichten die aan bod komen tijdens de masterclass zijn ontleend aan de leergang Filantropie, die in januari 2020 weer start aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De masterclass biedt u een inkijk in deze opleiding. Het doel van de opleiding is om uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat u in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein.

Praktische informatie en aanmelden

Datum en tijd: 1 oktober 2019, 19.00-21.00 uur (ovb)
Deelname aan de masterclass Filantropie is geheel gratis en vrijblijvend.

INSCHRIJVEN