Online Masterclasses Filantropie en Besturen van Filantropische Fondsen

Wat kunnen we leren van eerdere crisis? Welke rol speelt vertrouwen in het geven aan goede doelen? Hoe kunnen filantropische fondsen op een effectieve wijze samenwerken met de overheid en met elkaar? Filantropie is steeds zichtbaarder in de maatschappij en wordt steeds belangrijker nu de overheid niet langer alles meer kan financieren. In deze online masterclasses hoort u wat dit betekent voor uw werk als (toekomstig) professional binnen en voor de filantropische sector. 

Programma
In de gratis masterclasses Filantropie op 8 en 15 oktober gaan prof. dr. RenĂ© Bekkers en prof. dr. Theo Schuyt tussen van het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam tussen 19.30 en 20.30 in op deze vragen. Zij nemen u op een laagdrempelige manier mee langs de uitdagingen waar u als (toekomstig) professional binnen de filantropische sector mee te maken heeft. De masterclasses Filantropie zijn tevens een kennismaking met de Post Academische Leergang Filantropie 2021. Meer informatie vindt u hier.

Online Masterclass Besturen van Filantropische Fondsen op 13 oktober 2020

Klaar voor een nieuwe generatie bestuurders
Wenst u zich in te zetten als bestuurder van een filantropisch fonds? Als professional heeft u ruime ervaring binnen een bepaald vakgebied. Heeft u echter ook de kennis en vaardigheden voor het besturen van filantropische fondsen? De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur.

Aan de hand van thematische bijeenkomsten wordt u in een kort tijdsbestek toegerust om de kwaliteit, effectiviteit en impact van fondsen te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De online Masterclass wordt op 13 oktober tussen 19.30 en 20.30 gegeven door prof. dr. Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit.

Programma

Voor de toekomst van goed doen is het cruciaal om de diversiteit en de deskundigheid binnen besturen van filantropische organisaties te bevorderen en op tijd voor goede opvolgers te zorgen. Tijdens deze masterclass wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de uitdagingen waar bestuurders van filantropische fondsen mee worden geconfronteerd. De masterclass is tevens een kennismaking met de leergang Besturen van Filantropische Fondsen 2021. Meer informatie vindt u hier.