Op maandag 29 januari van 14.00-16.30 uur organiseert het Centrum voor Filantropische Studies een internationaal symposium op de Vrije Universiteit over overheidsbeleid en non-profitfinanciering, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Tijdens het symposium staan twee vragen centraal. Allereerst wordt het verband tussen overheidsuitgaven en geefgedrag besproken. Verdrijven toenemende overheidsuitgaven donaties aan goede doelen, of leiden afnemende overheidsuitgaven juist tot meer donaties? Vervolgens wordt besproken hoe fiscale regelingen geefgedrag kunnen stimuleren. Tijdens het symposium zullen verschillende vragen aan bod komen zoals: Wat is de invloed van informatie over het wegvallen van overheidssubsidies bij goede doelen op het geefgedrag van donateurs? Hoe moet het verder met de giftenaftrek en de multiplier voor cultuur? Wat werkt beter, korting of verdubbeling van giften? Wat kunnen we leren van andere landen?

Drie sprekers, Arjen de Wit (VU), Mark Ottoni-Wilhelm (IUPUI, USA) en Sigrid Hemels (EUR), bespreken eigen resultaten van academisch onderzoek met betrekking tot dit thema. Verschillende beleidsmedewerkers en professionals uit de sector reageren hier vervolgens op, en komen met implicaties van deze bevindingen.

Tijdens het tweede gedeelte van het symposium zal de NAP Thesis Award voor de beste thesis op het gebied van filantropie worden uitgereikt door Geert Sanders (Nyenrode) en Mariëtte Hamer (SER).

Het programma van het symposium vindt u hier.

Het seminar is gratis en staat open voor professionals, wetenschappers, studenten en andere geïnteresseerden. De officiële uitnodiging met alle informatie over het symposium vindt u hier. Aanmelden kan tot vrijdag 26 januari via deze link.

Kortom: een internationaal symposium over overheidsbeleid en non-profitfinanciering op maandag 29 januari van 14.00-16.30 uur met aansluitend een borrel, op de Vrije Universiteit Amsterdam (Hoofdgebouw 2A00).