Om het landschap van corporate foundations in Nederland in kaart te brengen, heeft het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit (VU) een verkennend survey onderzoek uitgevoerd onder 29 corporate foundations, als onderdeel van het onderzoek Geven in Nederland 2020.

De onderzoekers besteden specifiek aandacht aan de volgende vragen: Hoe ziet het landschap van corporate foundations er in Nederland uit? In hoeverre zijn corporate foundations (on)afhankelijk van het oprichtende bedrijf? Op welke wijze is het bestuur van corporate foundations samengesteld? Wat is de werkwijze van corporate foundations en welke vormen van ondersteuning bieden zij? En waarin verschillen corporate foundations van andere typen fondsen zoals zuivere vermogensfondsen en/of familiefondsen? Tot slot gaan ze in op de impact van COVID-19 op corporate foundations in de periode maart-november 2020. Het onderzoek draagt bij aan het zichtbaar maken van de maatschappelijke betekenis van corporate foundations in Nederland.

De Special over Corporate Foundations is te downloaden op de Geven In Nederland webpagina.