Hoe is het geefgedrag aan cultuur veranderd in 2018? Hoe ondernemend zijn culturele instellingen?

Dit soort vragen worden beantwoord in een nieuw onderzoek naar geefgedrag in de culturele sector. Het Centrum voor Filantropische Studies zal in aanvulling op het onderzoek Geven in Nederland 2020 onderzoek verrichten naar het geven aan culturele instellingen in Nederland.

Het doel van het onderzoek is om een beeld te geven van de veranderingen in het geefgedrag aan culturele algemeen nut beogende instellingen (ANBIs) en van de veranderingen in het ondernemerschap en de eigen inkomsten van culturele ANBIs, met name de veranderingen in de inkomsten door fondsenwerving en sponsoring.

De studie wordt uitgevoerd door René Bekkers, Barbara Gouwenberg en Rosan van Niekerk.

Een uitgebreide beschrijving van het onderzoek is hier te vinden.