Wat stimuleert of hindert vermogensfondsen om samen te werken met andere organisaties? Hoe zit het met de regulering van de filantropische sector? Dit zijn de vragen waar twee nieuwe onderzoekers zich mee bezig gaan houden. Petra van Aken en Diederik van der Plas zijn als buitenpromovendus gestart bij het Centrum voor Filantropische Studies.

Petra van Aken doet onderzoek naar sectoroverschrijdende samenwerkingen tussen vermogensfondsen en andere partijen, bezien vanuit de organisatie-identiteit. Als een van de meest ‘vrije’ soorten organisaties die er zijn, kunnen vermogensfondsen met hun onafhankelijke positie een unieke bijdrage leveren aan dit soort samenwerkingen. Van Aken: “Bij een van mijn vorige werkgevers, het Wereld Natuur Fonds, heb ik gezien en ervaren wat er bereikt kan worden door samen te werken met partijen uit andere sectoren. In mijn huidige functie als hoofd communicatie bij het VSBfonds zie ik echter nauwelijks fondsen dit soort samenwerkingen aangaan, ondanks hun mogelijkheden. Door mijn onderzoek hoop ik erachter te komen wat hen belemmert of stimuleert om samen te werken.”

Ook Diederik van der Plas is recent begonnen als externe promovendus. Van der Plas is data-analist bij het CBF, de toezichthouder van goede doelen in Nederland. “Als toezichthouder is het een uitdaging om alle verschillende goede doelen te laten voldoen aan de regelgeving en ze te stimuleren zichzelf te verbeteren”, aldus Van der Plas. “Dit is zo’n interessant werkveld dat ik de kans om hier op te promoveren niet aan me voorbij kon laten gaan.”