World Charity Index

City A.M. World Charity Index

Sinds 2013 maakt het Centrum voor Filantropische Studies een lijst van de top 20 meest genereuze institutionele donors in de wereld en Europa: de zogenaamde Charity Index. De ranking wordt elk jaar gepubliceerd in ‘Giving’, een tijdschrift van City A.M. dat elk jaar rond half december verschijnt.

De methodologie die ten grondslag aan de lijst en de gemaakte lijst zelf kunt u hier downloaden.