Graag nodigen wij u van harte uit voor een volgend online Science With Society Seminar van het Centrum voor Filantropische Studies. Het online seminar zal op 6 oktober 2020 van 13.00-14.00 uur plaatsvinden via Zoom.

Op 6 oktober 2020 geeft VU PAO Filantropie alumnus Dr. George Hooijer tussen 13.00-14.00 uur een presentatie over ‘Hemelrente’.

In de Gouden Eeuw was hemelrente een beloning in het hiernamaals voor wie liefdadige giften aan armen schonk. Hemelrente, loon en beloning speelt een wezenlijke rol in opschriften en teksten die stammen uit de periode 1600-1800. Een gangbare wetenschappelijke verklaring stelt dat aan deze schenkingen met name eigenbelang ten grondslag lag. De studie van George Hooijer plaatst een vraagteken bij deze verklaring. Is eigenbelang inderdaad het voornaamste motief om te geven?

Hooijer onderzoekt wat de betekenis en de maatschappelijke functie was van het gebruik van het begrip hemelrente in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarbij kijkt hij ook naar de functie van het publiekelijk vermelden van de aard van de schenking, het geefmotief én de naam van de schenker. De studie zoomt in op de motieven en mechanismen om vrijwillig te geven. Dat is niet alleen tussen 1600 en 1800, maar ook in de huidige tijd actueel. Welke rol spelen altruïsme, eigenbelang en wederkerigheid vandaag?

Na registratie ontvangt u een uitnodiging voor de Zoombijeenkomst. U kunt zich registreren via:

https://vu-live.zoom.us/meeting/register/tJcqfuCuqDgsHdCIEK_WUQFJtp4aZAHMZwzC

We zien jullie graag online op 6 oktober!