Donderdag 19 vu-gebouw_tcm289-19740januari 2017 van 17.00 – 21.00 uur gaat de PAO Besturen van Filantropische Fondsen van start.

Veel potentiële bestuursleden hebben ruime ervaring opgedaan als professional binnen een bepaald vakgebied. Voor het besturen van filantropische (vermogens)fondsen zijn daarnaast specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk. De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur.

Aan de hand van thematische bijeenkomsten rusten wij u in een kort tijdsbestek toe om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. Voor getalenteerde en gemotiveerde cursisten voor wie de cursusprijs te hoog is wordt er een  beurs beschikbaar gesteld. Let op: In deze leergang is slechts plaats voor 20 cursisten!

De opleiding wordt verzorgd door het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam: het beste van de twee academische centra in Nederland op het terrein van filantropie.

De colleges vinden plaats op donderdagen van 17.00 tot 21.00 uur, onder het  genot van een lichte maaltijd. Meer informatie vindt u hier, of u kunt contact opnemen met de VU Academy of Social Sciences (VASS) via vass.fsw@vu.nl, of via 020 598 7497.