theo-schuyt-siteWetenschappelijk onderzoek vormt een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen en professionaliseren van een beroepsgroep. Binnen de filantropische sector is dat niet anders. Sector specifieke kennis en kunde worden daarom steeds belangrijker. Daarom organiseert het Centrum voor Filantropische Studies twee gratis introductiecolleges ‘Inleiding in de Filantropiewetenschap’, die op 9 en 16 januari 2018 van 19-21 uur aan de Vrije Universiteit te Amsterdam worden gehouden. ‘Inleiding in de Filantropiewetenschap’ vormt de basis voor de andere cursussen in de Post Academische Opleiding (PAO) Filantropie.

In deze introductiecolleges zal worden ingegaan op de uitdagingen waar u binnen de filantropische sector mee te maken heeft en krijgt u een beeld van de onderwerpen die in de PAO Filantropie aan bod komen. Deze onderwerpen zijn verdeeld over de cursussen Management en Marketing van Maatschappelijke Organisaties, Filantropie en Recht, Financieel Management bij Filantropische Organisaties en Evalueren en impact in de filantropie.

Met academische onderbouwing en verdieping kunt u aan de slag met de vraagstukken waar u binnen uw organisatie voor wordt gesteld. Meer informatie en aanmelden is mogelijk via www.fsw.vu.nl/introfil. Na deelname aan deze twee bijeenkomsten besluit u of u de gehele cursus ‘Inleiding in de Filantropiewetenschap’ en/of meerder cursussen uit de leergang Filantropie volgt. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de VU Academy of Social Sciences (VASS) via vass.fsw@vu.nl of 020-5987497.