Op Europees niveau zoeken de Europese Commissie DG Onderzoek en Innovatie en grote Europese fondsen op het terrein van onderzoek en innovatie (la Caixa Foundation, Wellcome Trust, Volkswagen Foundation, Compagnia di San Paolo, etc.) toenadering tot elkaar. Zij leren elkaar kennen, zij ontmoeten elkaar en zij zoeken wegen op meer samen te werken en elkaar te versterken. De EC zette een eerste stap door het initiëren en financieren van de EUFORI Studie, een grootschalig Europees onderzoek naar fondsen op het terrein van onderzoek en innovatie, uitgevoerd door het Centrum voor Filantropische Studies. Het onbekende landschap van deze groep fondsen in Europa (goed voor een geschat bestedingsbudget van ca. 5 miljard euro per jaar) werd in kaart gebracht. Als vervolg op de EUFORI Studie heeft de Europese Commissie in juni 2017 een multidisciplinaire expert groep ‘Foundations, Venture Philanthropy and Social Investments for Research and Innovation’ opgericht onder leiding van Schuyt en Gouwenberg van het Centrum voor Filantropische Studies om te verkennen hoe publiek en privaat elkaar kunnen versterken. De adviezen van de groep gaan over het  verbeteren van de zogenaamde ‘framework conditions’ voor fondsen in Europa, over het stimuleren van innovatieve financieringsmogelijkheden en succesvolle samenwerking. Vlak voor de zomer van 2018 zijn de (beleids)aanbevelingen publiek gemaakt en gepubliceerd in het rapport ‘Driving progress for reserach and innovation in Europe. The potential of R&I foundations’. Het rapport kunt u via deze link downloaden.