Denk mee met de wetenschap! Op dinsdag 12 maart is er weer een nieuw Science With Society Seminar, dit keer over het begrijpen, verklaren en voorspellen van bloeddonoren.

Waarom helpen mensen herhaaldelijk vreemden, zelfs als dit persoonlijke kosten met zich meebrengt?

Onderzoek naar pro-sociaal gedrag kent tekortkomingen: het is tegenstrijdig, versplinterd over verschillende disciplines, beperkt tot onderzoek binnen één land, er wordt geen rekening gehouden met contextuele invloeden, en het dynamische karakter van pro-sociaal gedrag wordt niet onderkend.

Er is een geïntegreerd model nodig, waarbij wel rekening wordt gehouden met deze elementen. Met haar ERC Starting Grant wil Eva-Maria Merz dit model verder ontwikkelen en toetsen aan de hand van het voorbeeld bloeddonatie. Eva ziet bloeddonatie bij uitstek als een voorbeeld van pro-sociaal gedrag waarbij een vreemde, de patiënt, wordt geholpen op kosten van een donor.

Meer informatie en aanmelden