Ter gelegenheid van de certificering postacademische opleiding Besturen van Filantropische Fondsen organiseerde het Centrum voor Filantropische Studies aan de VU en het Erasmus Center for Strategic Philanthropy op 30 mei een symposium rondom Filantropie 3.0: nieuwe en alternatieve vormen van filantropie vanuit de wetenschap en praktijk.

Steeds meer fondsen verkennen mogelijkheden van ‘nieuwe’ of alternatieve vormen van filantropie. Voorbeelden zijn sociale investeringen, impact bonds of venture philanthropy. Deze vormen van filantropie komen ten goede aan het algemeen nut, maar kunnen ook een tegenprestatie opleveren en hebben eigenschappen van een investering. Ook wordt er, naast een financiële bijdrage, vaak ook een bijdrage geleverd doormiddel van het ter beschikking stellen van een netwerk of is het fonds (sterker) betrokken bij de uitvoering van een project.
Tijdens het symposium werden deze vormen van filantropie vanuit wetenschap en praktijk besproken. Hoe verschillen deze vormen van filantropie ten opzichte van de ‘klassieke’ donaties? Welke implicaties heeft dit voor de organisatie van de gevende en de ontvangende partij?

De deelnemers van het symposium werden welkom geheten door Mr. Paul Russell van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW), initiatiefnemer van de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen.  
Het symposium volgde met de certificering van de deelnemers aan de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen uit 2016. De deelnemers werden door Theo Schuyt met veel enthousiasme toegesproken. Zo breed als fondsen zich inzetten voor de samenleving, zo breed waren de doelen van de fondsen die onderwerp waren van het afstuderen van de cursisten. Zo  varieerden de onderwerpen van een fonds dat zich richt op de instandhouding van een monumentaal kerkgebouw,  tot een hybride fonds op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, tot een beheersstichting met een Westlandse tuinders achtergrond.

De beste thesis werd echter geschreven over een anoniem familiefonds, waarvoor de betreffende cursiste de eer en het genoegen had om de KSBW-award voor de beste thesis in ontvangst te nemen. De betreffende thesis  won vanwege de uitgebreide toepassing van wetenschappelijke literatuur op het onderwerp.

Na de certificering zette Prof. Harry Hummels (Universiteit Maastricht) de bijeenkomst voort, waarbij hij inging op trends in sociale investeringen en sociaal ondernemerschap. Tot slot spraak Wim Post (Noaber Foundation) over zijn ervaringen met venture philanthropy in de praktijk.  Hierbij maakte hij gebruik van voorbeelden van zijn organisatie, de Noaber Foundation. Venture philanthropy kan een brugfunctie vormen voor het opschalen van maatschappelijke initiatieven en het realiseren van projecten met zowel een maatschappelijk als een financieel rendement. Kenmerkend daarbij is de structurele betrokkenheid van het fonds dat voorziet in de financiering.

Mocht u enthousiast zijn geraakt: het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit en het Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ECSP) verzorgen tweemaal een gratis Masterclass Besturen van Filantropische Fondsen. Deze Masterclass biedt u de gelegenheid om kennis te maken met de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen. De Masterclass is gericht op vrijwillig-bestuursleden van filantropische fondsen en iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. De Masterclass wordt verzorgd door prof. Dr. Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies en Ann Huijbregts-Gummels, directeur van het ECSP.

Datum en plaats Masterclass:

  • 10 oktober 2017, 19-21 uur,
    Vrije Universiteit, Amsterdam
  • 31 oktober 2017, 19-21 uur,
    Erasmus Universiteit Rotterdam

De volgende opleiding Besturen van Filantropische Fondsen start in januari 2018. Voor meer informatie en aanmelden:
Web: www.fsw.vu.nl/vass | www.ecsp.nl
E-mail: vass.fsw@vu.nl | info@ecsp.nl
Tel: 020 598 7497 | 010 408 1344