Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy verzorgen op dinsdag 4 (Amsterdam) en dinsdag 11 (Rotterdam) oktober 2016 een gratis Masterclass Besturen van Filantropisch Fondsen. Deze Masterclass is voor de vrijwilliger-bestuursleden van filantropische fondsen en voor mensen die overwegen om zich in de (nabije) toekomst via een bestuursfunctie in te zetten voor deze organisaties.

Klaar voor een nieuwe generatie bestuurders

Voor de toekomst van goed doen is het cruciaal om de diversiteit en de deskundigheid binnen besturen van filantropische organisaties te bevorderen en op tijd voor goede opvolgers te zorgen. Tijdens deze masterclass wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de uitdagingen waar huidige en potentiële bestuurders van filantropische fondsen mee worden geconfronteerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

·         de relatie tussen de overheid en filantropische fondsen;

·         goed bestuur en transparantie;

·         risicobeheer en financieel beleid;

·         strategie en impact.

Kennismaking met de leergang

De Masterclass is een gelegenheid om kennis te maken met de leergang Besturen van Filantropische Fondsen. Deze opleiding is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk en heeft als doel om (toekomstige) bestuursleden van filantropische fondsen in een kort tijdsbestek toe te rusten om de kwaliteit, effectiviteit en impact van de betreffende fondsen te vergroten. Daarnaast leren (nieuwe) bestuurders op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het eigen handelen binnen het bestuur van een fonds. De opleiding start weer in januari 2017. Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding. 

Praktische informatie en aanmelden

Masterclass Amsterdam 

Datum:                 4 oktober 2016 
Tijd:                     19.00 – 21.00 uur 
Plaats:                  Vrije Universiteit, Amsterdam 

Masterclass Rotterdam

Datum:                 11 oktober 2016 
Tijd:                     19.00 – 21.00 uur 
Plaats:                  Erasmus Universiteit, Rotterdam

Deelname aan de masterclass is geheel gratis en vrijblijvend!

Aanmelden kan via www.fsw.vu.nl/mcfondsen