020 598 6805 / 020 598 6804 cfs@vu.nl

Wereld bloed-donor-dag

Op 14 juni is het Wereld Bloeddonordag. Op deze dag staan we wereldwijd stil bij het belang van bloed geven en krijgen. Jaarlijks hebben miljoenen mensen wereldwijd een bloedtransfusie nodig en zijn miljoenen patiënten afhankelijk van plasmageneesmiddelen. De...

Gratis online Masterclasses

Online Masterclasses Filantropie en Besturen van Filantropische Fondsen Wat kunnen we leren van eerdere crisis? Welke rol speelt vertrouwen in het geven aan goede doelen? Hoe kunnen filantropische fondsen op een effectieve wijze samenwerken met de overheid en met...

Inschrijven Dag van de Filantropie 2019

Op donderdag 6 juni aanstaande vindt de jaarlijkse Dag van de Filantropie op de Vrije Universiteit plaats. Om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en om kennis en inzichten te delen, organiseert het Centrum voor Filantropische Studies in samenwerking...

Denk mee met de wetenschap

Het Centrum voor Filantropische Studies is het expertisecentrum op het terrein van filantropie in Nederland. Het verspreiden van kennis over onderzoek naar filantropie vindt het Centrum belangrijk. Vaak komen resultaten van onderzoek uiteindelijk wel terecht in de...